Sign In

KERANGKA KERJA WAWASAN BRUNEI 2035

Matlamat Wawasan

3

Hasil Pencapaian Kebangsaan

12

Pencapaian khusus yang hendak dicapai bagi setiap Matlamat.

Bidang Utama

28

Bidang-bidang yang perlu diberi keutamaan

KPI

37

mengukur pencapaian negara secara holistik di peringkat tertinggi

HASIL PENCAPAIAN NEGARA

1
http://wawasan2035-pmo-poc.egc.gov.bn/Site%20Images/framework-01a.png
Sistem Pendidikan Kelas Pertama
2
Peluang Pendidikan Yang Saksama
Peluang Pendidikan Yang Saksama
3
Pembangunan Sumber Tenaga Manusia
Pembangunan Sumber Tenaga Manusia
4
Taraf Hidup yang Tinggi
Taraf Hidup yang Tinggi
5
Mempertahankan Kedaulatan dan kestabilan
Mempertahankan Kedaulatan dan Kestabilan
6
Persekitaran Lestari
Persekitaran Lestari
7
Masyarakat yang Bersepadu dan Berdayatahan
Masyarakat Yang Bersepadu dan Berdaya Tahan
8
Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja Bertaraf Antarabangsa
Kesihatan dan Keselamatan Tempat Kerja Bertaraf Antarabangsa
9
Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berdayatahan
Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi dan Berdayatahan
10
Kepelbagaian Ekonomi
Kepelbagaian Ekonomi
11
Tahap Pengangguran yang Rendah
Tahap Pengangguran yang Rendah
12
Kestabilan Makroekonomi
Kestabilan Makroekonomi

BIDANG UTAMA

http://wawasan2035-pmo-poc.egc.gov.bn/Site%20Images/framework-01a.png

Sistem Pendidikan Kelas Pertama

 • Guru yang berkualiti tinggi dan berkelayakan
 • Sekolah yang berkualiti tinggi
 • Memastikan pencapaian dan kejayaan pelajar yang tinggi
Peluang Pendidikan Yang Saksama

Peluang Pendidikan Yang Saksama

 • ​Penyertaan tinggi dalam pendidikan
Pembangunan Sumber Tenaga Manusia

Pembangunan Sumber Tenaga Manusia

 • Hasil pendidikan pasca-menengah yang berkualiti tinggi
 • Peluang dan akses kepada pembelajaran sepanjang hayat
Taraf Hidup yang Tinggi

Taraf Hidup yang Tinggi

 • Warga sihat
 • Utiliti dan Infrastruktur Awam Yang Berkualiti Tinggi yang boleh diakses oleh semua
 • Pemilik kediaman yang tinggi
 • Peningkatan tahap sosial
 • Pemberian perkhidmatan yang cemerlang
Mempertahankan Kedaulatan dan kestabilan

Mempertahankan Kedaulatan dan Kestabilan

 • ​Salah satu negara yang terselamat di dunia
Persekitaran Lestari

Persekitaran Lestari

 • ​Persekitaran yang bersih dan hijau
Masyarakat yang Bersepadu dan Berdayatahan

Masyarakat Yang Bersepadu dan Berdaya Tahan

 • Jaminan sosial yang inklusif dan berdayatahan
 • Rakyat yang mempunyai nilai-nilai teras
 • Keharmonian sosial melalui perpaduan masyarkat
Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja Bertaraf Antarabangsa

Kesihatan dan Keselamatan Tempat Kerja Bertaraf Antarabangsa

 • Kesedaran & Pematuhan Industri kepada Perundangan / Piawaian Kesihatan dan Keselamatan Tempat Kerja
Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berdayatahan

Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi dan Berdayatahan

 • Pengeluaran dan produktiviti
 • Pelaburan
Kepelbagaian Ekonomi

Kepelbagaian Ekonomi

 • Kepelbagaian sektor
 • Kepelbagaian ekspot
 • Meluaskan asas hasil
Tahap Pengangguran yang Rendah

Tahap Pengangguran yang Rendah

 • Penjanaan pekerjaan
 • Mobiliti tenaga kerja
Kestabilan Makroekonomi

Kestabilan Makroekonomi

 • Kestabilan harga
 • Imbangan luar
 • Kestabilan fiskal
 • Kestabilan kewangan