Sign In

BERITA, ACARA DAN PENGUMUMAN

Statistik

PEPERIKSAAN PSR (GRED A – C) 2023

71.6%

KEDUDUKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2021/2022

DI TANGGA KE 51 ANTARA 191 BUAH NEGARA

KEDUDUKAN WORLD BANK EASE OF DOING BUSINESS (DB 2020)

DI TANGGA KE 66 ANTARA 190 EKONOMI

PEPERIKSAAN BC-GCE O'LEVELS (MENDAPAT 5 O'LEVEL KE ATAS) TAHUN 2023

43.78%

KADAR JANGKA HAYAT BAGI TAHUN 2022

75.4 TAHUN

PURATA BAGI LELAKI DAN PEREMPUAN

PERTUMBUHAN KELUARAN DALAM NEGERI KASAR (KDNK) TAHUN 2023

1.4%

Untuk Orang Awam