Sign In

BERITA, ACARA DAN PENGUMUMAN

Statistik

PEPERIKSAAN PSR (GRED A – C) 2021

75.9%

KEDUDUKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2019

DI TANGGA KE 47 ANTARA 189 BUAH NEGARA

KEDUDUKAN WORLD BANK EASE OF DOING BUSINESS (DB 2020)

DI TANGGA KE 66 ANTARA 190 EKONOMI

PEPERIKSAAN BC-GCE O'LEVELS (MENDAPAT 5 O'LEVEL KE ATAS) TAHUN 2021

52.0%

KADAR JANGKA HAYAT BAGI TAHUN 2019

77.4 TAHUN

PURATA BAGI LELAKI DAN PEREMPUAN

PERTUMBUHAN KELUARAN DALAM NEGERI KASAR (KDNK) TAHUN 2020

1.1%

Untuk Orang Awam