Sign In

BERITA, ACARA DAN PENGUMUMAN

Statistik

PEPERIKSAAN PSR (GRED A – C) 2017

70.7%

KEDUDUKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016

DI TANGGA KE 30 ANTARA 188 BUAH NEGARA

KEDUDUKAN WORLD BANK DOING BUSINESS BAGI TAHUN 2017

DI TANGGA KE 72 ANTARA 190 BUAH NEGARA

PEPERIKSAAN O LEVELS (MENDAPAT 5 O LEVEL KE ATAS) BAGI TAHUN 2017

35.75%

KEMATIAN BERKAITAN DENGAN NCD DALAM TAHUN 2016

51%

DARIPADA SEMUA KEMATIAN

SEKTOR MINYAK & GAS DALAM TAHUN 2017

54%

Untuk Orang Awam